M&A, Diễn đàn M&A

0
days
0
hours
0
min
0
sec

DIỄN ĐÀN M&A VIỆT NAM 2019

6/8/2019 | Trung tâm Hội nghị GEM - TP.HCM


Đăng ký tham dự: 024 - 2246 6968 
| 024 - 2245 0066| email: maf@avm.vn


Năm 2018, M&A tại Việt Nam vẫn tích cực nhưng không đạt mức đỉnh 2017 vì không có những thương vụ lớn như Sabeco.  Tuy Nhà nước với thông điệp bán cổ phần nhưng thực tế quá trình này lại diễn ra chậm và không có mấy thương vụ trừ Vinaconex. Chúng ta đang thấy một sự phụ thuộc rất lớn của hoạt động M&A Việt Nam vào độ mở của Nhà nước.

Ngược lại so với khối các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn tư nhân lại đang chủ động trong tạo ra các cơ hội, điển hình là Vingroup. Các thương vụ đến từ những nỗ lực tạo cơ hội của các công ty có chiến lược M&A. Trong suốt năm vừa qua, các đối tác nước ngoài rất tích cực tiếp cận Việt Nam, tiếp xúc nhiều nhưng cơ hội thực tế và khả thi rất khó tiếp cận; vì vậy, họ cũng cần các nhà tư vấn, các bên bán (nhà nước, doanh nghiệp) phối hợp để chia sẻ các cơ hội cùng hợp tác.

Như vậy, để hướng đến thúc đẩy M&A, chúng ta cần nỗ lực tốt hơn của Chính phủ và các doanh nghiệp trong việc Cùng tạo lập cơ hội, hoặc cần Kích hoạt mạnh mẽ hơn các chương trình bán vốn của Chính phủ.

Đồng thời Diễn đàn năm nay sẽ tập trung vào hoạt động chia sẻ các cơ hội cụ thể từ Ủy ban vốn, SCIC, các công ty sẽ chào những cơ hội, những ngành nghề nào... Đâu sẽ là "điểm mở bán" bùng nổ của thị trường M&A năm nay và các năm tiếp theo?

 

DOWNLOAD BROCHURE