M&A, Diễn đàn M&A

Tiếng Việt English

Deal Award 2017

Trong khuôn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam, Ban tổ chức triển khai chương trình Bình chọn và trao Thương vụ và tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2016-2017. Đây là một hoạt động tôn vinh những thương vụ nổi bật nhất trong năm. Việc bình chọn sẽ giúp các doanh nghiệp, giới đầu tư đánh giá và nhìn lại sự phát triển về quy mô và tính chất của hoạt động Mua bán – Sáp nhập tại Việt Nam. Chương trình bình chọn khách quan với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu về M&A trong và ngoài nước.

Đây cũng là cơ hội tốt để đơn vị tư vấn và các doanh nghiệp có hoạt động M&A tăng cường hiện diện và định vị thương hiệu đối với giới đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mục tiêu & Đối tượng

Mục tiêu

  • Đánh giá được các thương vụ tiêu biểu và nhà tư vấn M&A tiêu biểu trong năm 
  • Đánh giá được quá trình và xu hướng của M&A tại Việt Nam thông qua các thương vụ tiêu biểu

Đối tượng đánh giá

  • Các thương vụ M&A, các vụ chuyển nhượng, mua cổ phần đối tác chiến lược tại Việt nam.
  • Các đơn vị có hoạt động M&A hoặc tái cấu trúc tiêu biểu
  • Các tổ chức tư vấn, luật, chứng khoán, các doanh nghiệp

Các Hạng Mục

  • Thương vụ

- Thương vụ hợp nhất doanh nghiệp tiêu biểu

- Thương vụ mua lại tiêu biểu

- Thương vụ chuyển nhượng dự án

- Thương vụ phát hành riêng lẻ tiêu biểu

  • Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu nhất
- Doanh nghiệp tốt nhất về Công bố thông tin thương vụ 

  • Tổ chức tư vấn
   - Công ty chứng khoán tiêu biểu

- Tổ chức tư vấn tài chính M&A tiêu biểu

- Tổ chức tư vấn luật M&A tiêu biểu

  • Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiêu biểu

Quy Trình

Vòng sơ khảo

Ban tổ chức thu thập thông tin về các Thương vụ được công bố 

·       Công bố và đề cử các doanh nghiệp and công ty tư vấn.

·       Đưa ra danh sách 20 Thương vụ M&A tiêu biểu

Vòng chung kết

Hội đồng sẽ đánh giá những thông tin cụ thể về 20 Thương vụ và lựa chọn ra những Thương vụ tiêu biểu nhất. 

Tiêu Chí

Các tiêu chí đánh giá đối với thương vụ

 

Tiêu chí

Điểm

Quy mô thương vụ

30 điểm

Tính chất thương vụ

30 điểm

Ý nghĩa thương vụ

30 điểm

Hiệu quả thương vụ

10 điểm

Tổng

100 điểm

 

Các tiêu chí đánh giá đối với tổ chức tư vấn

Tiêu chí

Điểm

Quy mô các thương vụ tư vấn đã thực hiện  trong năm

30 điểm

Số lượng các thương vụ tư vấn trong năm

30 điểm

Ý nghĩa thương vụ

30 điểm

Kinh nghiệm và đội ngũ

10 điểm

Tổng

100 điểm


Lịch Trình

30/03/2017: Công bố chương trình

10/07/2017: Hạn cuối & Chốt danh sách đề cử.

15/07/2017: Hoàn tất đánh giá của Ban giám khảo

18/08/2017: Trao kỉ niệm chương đến các đơn vị được vinh danh.
 

FAQs

Các doanh nghiệp vui lòng gửi bản đăng kí qua email maf@avm.vn hoặc liên hệ (04) 2246 6968